CFE-ALFABET

Hos Center for Forebyggelse af Eksklusion har vi nogle nøgleord og forståelser, som vi bruger i vores forbyggende arbejde. Mange af de ord, som er fremhævet i vores Alfabet, er omdiskuterede og kan bruges på forskellige mere eller mindre hensigtsmæssige måder. Derfor har vi lavet vores eget CFE-alfabet, der har i sinde at synliggøre, hvad CFE mener, når vi bruger et givent ord eller begreb.. Vi mener, at ord ikke bare er ord, men at der altid ligger en forforståelse bag, som er altafgørende for budskabet.

Eksklusion

Eksklusionsmekanismer De formelle og/eller praktiske forhold der vedligeholder bestemte personer/minoriteter deslige, i at enten være eller at opleve sig uden for fællesskabet til en sådan

Læs mere >

Identitet

IdentitetIdentitet er ikke noget, der eksisterer i kraft af sig selv – det skabes i interaktion med andre. Derfor dækker begrebet… More er ikke noget, der eksisterer

Læs mere >

Inklusion

InklusionInklusion indeholder to komponenter: 1) at en person eller en gruppe føler, at de er en del af fællesskabet og… More indeholder to komponenter: 1)

Læs mere >

Medborgerskab

MedborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i… More er en måde at

Læs mere >

Modborgerskab

En modborger kan forstås som en person, der står i opposition til det omgivende samfund og dets normer, eller som direkte modarbejder samfundet. MedborgerskabMedborgerskab er

Læs mere >