CFE-ALFABET

Hos Center for Forebyggelse af Eksklusion har vi nogle nøgleord og forståelser, som vi bruger i vores forbyggende arbejde. Mange af de ord, som er fremhævet i vores Alfabet, er omdiskuterede og kan bruges på forskellige mere eller mindre hensigtsmæssige måder. Derfor har vi lavet vores eget CFE-alfabet, der har i sinde at synliggøre, hvad CFE mener, når vi bruger et givent ord eller begreb.. Vi mener, at ord ikke bare er ord, men at der altid ligger en forforståelse bag, som er altafgørende for budskabet.

Eksklusion

Eksklusionsmekanismer De formelle og/eller praktiske forhold der vedligeholder bestemte personer/minoriteter deslige, i at enten være eller at opleve sig uden for fællesskabet til en sådan

Læs mere >