CFE-ALFABET

Hos Center for Forebyggelse af Eksklusion har vi nogle nøgleord og forståelser, som vi bruger i vores forbyggende arbejde. Mange af de ord, som er fremhævet i vores Alfabet, er omdiskuterede og kan bruges på forskellige mere eller mindre hensigtsmæssige måder. Derfor har vi lavet vores eget CFE-alfabet, der har i sinde at synliggøre, hvad CFE mener, når vi bruger et givent ord eller begreb.. Vi mener, at ord ikke bare er ord, men at der altid ligger en forforståelse bag, som er altafgørende for budskabet.

Medborgerskab

Medborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i fællesskabet. På den måde forbinder

Læs mere >

Modborgerskab

En modborger kan forstås som en person, der står i opposition til det omgivende samfund og dets normer, eller som direkte modarbejder samfundet. Medborgerskab kan

Læs mere >