Etnicitet bruges til at beskrive et gruppetilhørsforhold. Etnicitet kan handle om identitet, udseende, kultur og tilhørsforhold – både om hvordan man definerer sig selv og ofte også hvordan andre definerer én. Etnicitet er konstant til forhandling, selvom det ofte bliver brugt som en aflukket kategori i praksis. Når vi hører udtalelsen ”hun har anden etnisk baggrund end dansk”, er det altså nødvendigt at spørge ind til hvordan etnicitet er defineret – den pågældende kvinde kunne potentielt både være kurder, kineser eller svensk.