Identitet er ikke noget, der eksisterer i kraft af sig selv – det skabes i interaktion med andre. Derfor dækker begrebet identitet også over begrebet social identitet. Vi identificerer os selv i opposition til og i interaktion med andre. Det vil sige, at identitet skabes i et samspil mellem flere individer, hvor man altså ikke blot skaber sin egen identitet, men også bliver skabt og er med til at skabe andres identitet. En persons identitet skabes i et forhold mellem ’dem’ og ’os’/ ‘dig’ og ‘mig’, hvor kategorierne defineres efter den givne kontekst. En persons identitet er derfor ikke statisk, men derimod flydende og kan forandre sig over tid (Antropologisk.dk).