Inklusion indeholder to komponenter: 1) at en person eller en gruppe føler, at de er en del af fællesskabet og samtidig, at 2) personen eller gruppen føler, at deres unikke træk bliver værdsat i fællesskabet.