Medborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i fællesskabet. På den måde forbinder medborgerskab status og identitet. Medborgerskab er et relationelt begreb: Ser jeg mig selv som medborger – og bliver jeg mødt som medborger? Anerkendelse fra det omgivende samfund er en vigtig faktor for, at den enkelte føler sig som medborger og kan agere som medborger. Anerkendes nogle grupper ikke på lige fod med andre, vil deres medborgerfølelse blive udfordret. Manglende uddannelses- og arbejdsmuligheder og social udsathed kan have samme effekt. Fænomener som stigmatisering, udelukkelse og diskrimination kan være forhindringer for at være med i fællesskabet (Kilde: Folkedrab.dk).