En modborger kan forstås som en person, der står i opposition til det omgivende samfund og dets normer, eller som direkte modarbejder samfundet. Medborgerskab kan vendes til modborgerskab af forskellige årsager. Det kan være manglende uddannelse, negative forventninger til samfundet, social udsathed, stigmatisering på grund af hudfarve, alder, køn, religion eller bopæl og ikke mindst manglende anerkendelse fra omgivelserne. Således kan nogle minoritetsborgere opleve, at fx deres hudfarve, religion og bopæl (fx et belastet boligområde/en ’ghetto’) gør, at de skal betale ’et ekstra gebyr’ for at blive anerkendt som ligeværdige medborgere (Folkedrab.dk)