Hvis du har været udsat for chikane, verbalt overfald eller vold, der kan betegnes som en hadforbrydelse, bør du også ALTID anmelde din oplevelse hos politiet. 

HJÆLP OS MED AT LUGE UD

Alt, hvad der er ulovligt i “den virkelige verden” er også ulovligt på internettet. Straframmen for en trussel på Facebook er den samme, som en trussel på gaden. Derfor er det vigtigt, at du hjælper os med at luge ud i hadefulde ytringer, som overtræder lovgivningen ved eksempelvis at opfordre til drab, chikane eller hærværk mod religiøse, politiske, etniske og seksuelle mindretal. 

> Læs om domme, der er givet for hadforbrydelser

HVOR GÅR GRÆNSEN ?

AnmeldHad er sat i verden for at støtte dig, som har oplevet verbal vold eller chikane. Er du er i tvivl om en ytring, kommentar eller en blog er over grænsen, så anmeld oplevelsen til os og lad vores jurister hjælpe med at vurdere, hvorvidt den pågældende udtalelse er ulovlig. Hvis vi finder hændelsen ulovlig, sørger vi for at indgive politi-anmeldelse. 

> Læs skildringer fra kampagnen: Hadforbrydelsens Ansigt