I Danmark hersker ideen om, at alle mennesker har rettigheder og friheder på tværs af etnicitet, religiøs overbevisning, køn og seksuel orientering. Dette betyder, at enhver individ har krav på menneskerettigheder uden, at der forskelsbehandles på baggrund af race, farve, køn, sprog, religion og politisk overbevisning.

Den Danske Grundlov sikrer borgerne i Danmark visse grundlæggende friheds- og demokratiske rettigheder. Rettigheder såsom ytringsfriheden, religionsfrihed samt respekt for privatlivet og familielivet, som ikke kan gradbøjes. 

Borgere i Danmark har ret til at ytre sig – i paragraf 77 bliver der beskrevet, at ethvert individ er berettiget til at offentliggøre sine tanker på tryk, i skrift samt offentlig tale uden nogen former for censur – men som demokratisk borgere er det også vigtigt at tage ansvar for det, man siger eller skriver.