Politiets Efterretningstjeneste (PET)

PET er en af vores samarbejdspartnere. PET har igennem Outreach holdet faciliteret dialogfora samt introduceret CFE for flere interessenter, der arbejder med forebyggelse af hadforbrydelser og eksklutionsmekanismer. 

Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC)

Rigspolitiet er det ansvarlige organ i forbindelse med hadforbrydelser, og samarbejde i den forbindelse med Anmeld Had. 

Institut for Menneskerettigheder (IMR)

Anmeldhad.dk har flere gange leveret data til IMR samt deltaget i ekspertinterview – Dette samarbejde forventes at fortsætte og udvides fremadrettet.

EU Kommissionen

 

Anmeldhad.dk deltager i monitoreringsøvelser faciliteter af EU-Kommissionen, hvor vi monitorerer, om IT selskaberne (Faceboook, Twitter, Google (YouTube) etc. overholder deres Code of Conduct, når det gælder om at fjerne hadefulde indlæg på de sociale medier. Som et led i denne opgave har Anmeldhad.dk en tæt dialog med EU-kommissionens kontor, ligesom vi har dialog med de ovenfornævnte IT-selskaber. Resultatet af vores arbejde indgår i rapporter, som udgives af EU samt præsenteres i relevante EU arbejdsgrupper.

 

ENAR (www.enar-eu.org)

Anmeldhad.dk/CFE er medlem af European Network Against Racism – ENAR. ENAR er den eneste antidiskriminations-organisation, som direkte er finansieret af EU. Vi er både medlemmer af den internationale organisation samt den danske organisation. ENAR har eksisteret siden 1998 og en en paraplyorganisation for mere en 400 europæiske civilsamfundsorganisationer, som arbejder mod rasisme og diskrimination.

 

Anna Lindh Foundation (ALF)

ALF er en nordisk paraplyorganisation, som arbejder med hadforbrydelser/hadtale. Anmeldhad.dk er også medlem af ALF og bruger ligeledes samarbejdet til at udveksle erfaringer i arbejdet med monitorering af hadforbrydelser.  Anmeldhad.dk har tidligere deltaget i seminar om emnet faciliteret af ALF og deltager igen i seminar i hhv. Malmø og Helsinki i efteråret 2017.