HVAD ER EN HADFORBRYDELSE?

Hadforbrydelsesbegrebet er et internationalt begreb (hate crimes), som dækker over en række forskellige forbrydelser, ofte vold, motiveret af fordomme og had til offeret på grund af offerets tilhørsforhold til en bestemt gruppe, f.eks. offerets køn, etnicitet eller seksuelle orientering.
 

HVAD GØR HADFORBRYDELSER SPECIELLE?

Hadforbrydelser er defineret ved, at de består af to elementer. Det første element er en kriminel handling – altså en handling i strid med straffeloven som f.eks. vold, hærværk eller chikane. Det andet element er, at motivet for forbrydelsen skal findes i den forurettedes faktiske eller formodede tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Når der begås en hadforbrydelse rammes den særlige persongruppe således også̊ gennem kriminalitet mod en tilfældig person, og forbrydelsen får således karakter af diskrimination Vi har i Danmark besluttet, at forbrydelser, som er motiveret i et bestemt tilhørsforhold skal straffes ekstra hårdt, da der som ofte er tale om en gruppe som er et mindretal i samfundet.

HVAD BETYDER DET AT DER ER “MØRKETAL” PÅ OMRÅDET?
 

Det betyder, at der ifølge en række undersøgelser er en stor forskel mellem antallet af anmeldelser for hadforbrydelser som politiet modtager og så det reelle antal af hadforbrydelser, som finder sted i virkeligheden. De mest konservative undersøgelser viser, at 0,1 % af befolkningen i 2008-2010 blev udsat for en hadforbrydelse motiveret af racisme eller seksuel orientering, hvilket svarer til ca. 6.000 personer. Andre undersøgelser viser, at tallene muligvis er endnu større.

 
HVORFOR ER DET VIGTIGT AT ANMELDE HADFORBRYDELSER?


Fordi, at der er så store mørketal på området. Det gør det meget lettere for AnmeldHad.dk samt andre aktører at arbejde med forebyggelsen af hadforbrydelser, hvis vi kan dokumentere omfanget af hadforbrydelser. Derfor er det så vigtigt, at man anmelder hadforbrydelser!

 
HVAD ER FORSKELLEN PÅ HADFORBRYDELSER ONLINE OG OFFLINE?
 
En hadforbrydelse er en hadforbrydelse uanset om den foregår online eller offline. Der hersker desværre en udbredt opfattelse af, at hvis en handling finder sted på de sociale medier så er det ikke lige så slemt som hvis det sker offline. Men ifølge lovgivningen er det grundlæggende det samme. Der er selvfølgelig forskel på at blive udsat for et voldeligt overfald og så udsat for en trussel eller chikane. Men en hadefuld udtalelse på eksempelvis Facebook er lige så ulovlig som en hadefuld udtalelse, som finder sted på åben gade.

HVAD ER STRAFFEN, HVIS MAN BLIVER DØMT FOR EN HADFORBRYDELSE

Vi har desværre ikke mange domme på hadforbrydelsesområdet. Vi har dog en række domme som vedrører særligt § 266 b (racismeparagraffen). Disse domme omhandler typisk forskellige former for udtalelser, som stigmatiserer eksempelvis muslimer, jøder eller homoseksuelle. I de sager, hvor der er faldet dom har strafferammen typisk været enten en bødestraf eller et par måneders betinget fængsel. I de tilfælde, hvor der er tale om vold, overfald eller chikane vil strafferammen ofte være meget højere i form af ubetinget fængselsstraf alt afhængig af forbrydelsens karakter og alvor.