Vi har de seneste år oplevet en støt stigning i antallet af registrerede hadforbrydelser. Men ikke desto mindre er de tal, som findes på området meget afgrænsede og de undersøgelser, som vi har viser, at der er stor forskel på antallet af registrerede hadforbrydelser og så den oplevede diskrimination. Derfor kunne noget tyde på, at vi har nogle store mørketal på området.

På disse sider finder du et overblik over de publikationer (årsrapporter, undersøgelser og meningsmålinger), som har beskæftiget sig med hadforbrydelser og diskrimination i bred forstand. AnmeldHad’s håb og ønske er, at både ministerier, politi og NGO’er i samarbejde gør en større indsats for at få afdækket, hvorfor vi har disse mørketal og hvordan vi kan sikrer, at ofre for hadforbrydelser i højere grad foretager en politianmeldelse.

ÅRSRAPPORTER

Rigspolitiet udgiver hvert år en  rapport om omfanget og typen af de registrerede hadforbrydelser i det foregående år. Desuden er der en række andre aktører, primært trossamfund, der registrerer hadforbrydelser mod deres medlemmer. 

Læs mere >

UNDERSØGELSER

Antallet af undersøgelser omhandlende hadforbrydelser er desværre stadig lavt. Dog findes der en række undersøgelse udarbejdet af ministerier, der beskæftiger sig med hadforbrydelser i Danmark. 

Læs mere >

 

MENINGSMÅLINGER

Der er de senere år blevet udgivet flere meningsmålinger udført af forskellige medier og som beskæftiger sig med hadforbrydelser og diskrimination, blandt andet i forhold til synet på Islam og muslimer. 

Læs mere >