Ansvaret for registrering samt monitorering af hadforbrydelser lå tidligere hos Politiets Efterretningstjeneste (PET) men overgik til Rigspolitiet i 2015. De har siden da udgivet en årlig rapport om omfanget og typen af de registrerede hadforbrydelser i det foregående år. De få rapporter, som er udgivet viser, at antallet af hadforbrydelser steg fra 198 anmeldelser i 2015 til 274 anmeldelser i 2016.

Rigspolitiets årsrapporter om hadforbrydelser er offentligt tilgængelige:

> Rigspolitiets årsrapport om hadforbrydelser 2015

> Rigspolitiets årsrapport om hadforbrydelser 2016

Rigspolitiets årsrapport om hadforbrydelser 2017 (uploades snarest)

Ud over Rigspolitiets årlige rapporter er der også en række andre aktører af primært religiøs karakter, som udgiver eller er begyndt på at udgive årlige rapporter om hadforbrydelser, som medlemmer af deres trossamfund udsættes for.

Det gælder blandt andet Det Jødiske Samfund i Danmark, som i 2011 oprettede Afdeling for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser – også kaldet AKVAH. De har siden 2012 registeret antisemitiske hændelser og derpå udgivet en årlig rapport.

> Rapporterne fra det Jødiske Samfund kan hentes her.