LINE MANSOUR

Sekretariatsleder, cand.ling.merc

Kendetegnende for mit liv er rollen som brobygger/mellemled/mælger – kald det, hvad du vil. 
Jeg arbejder og lever i krydsfeltet mellem flere kulturer, nationaliteter, sprog, samfundsnormer og lag. 
Deri ligger min styrke.  Jeg går ydmygt til opgaven velvidende hvilket ansvar, der hviler på mine skuldre. 
I CFE får jeg mulighed for at udføre netop denne opgave, eksempelvis ved afvikling af vores projekter for udsatte borgere. Her gives de en stemme og talerør, der når længere ud og op end nogensinde før. Ved at opkvalificere og opruste disse svage grupper er vi med til at udligne uligheden i samfundet. Vi arbejder med de svære emner – det mørke, det udskældte, det tabuiserede. 
Det, som alle taler om uden egentlig at lytte til dem, det i virkeligheden handler om.

Qasam Ijaz

Bestyrelsesformand

Jeg ønsker for mig selv, mine nærmeste og mine medborgere, et samfund hvor alle føler sig hjemme. Jeg er nemlig glad for mit samfund – og derfor vælger jeg også at passe på det. Jeg gør en aktiv indsats for at indrette mit samfund således at det kan rumme den diversitet vi har som borgere. CFE er for mig platformen, hvor fra jeg kan modvirke det i samfundet som er skadeligt for fællesskabet og styrker det som samler os som borgere. Min vision for samfundet er nemlig at der skal være plads til alle trods forskelle.”

NADIA QURESHI

Næstformand, psykolog

 

HJARN VON ZERNICHOW BORBERG
Bestyrelsesmedlem
Cand.polit & forfatter til blandt andre bogen ‘Nydansk’

Jeg er med i CFE, fordi jeg gerne vil arbejde for, at alle oplever sig som en del af fællesskabet, og fordi jeg gerne vil være med til at sprede budskabet om, at der er mere, der binder os sammen som mennesker, end der skiller os ad.

ROBERT BACH
Kasserer
Selvstændig revisior

Jeg har valgt at være med i CFE’s bestyrelse, da foreningen repræsenterer værdier jeg kan stå inde for. Desuden har jeg et bredt netværk i forbindelse med mit arbejde som revisor, og ønsker at arbejde med at fjerne de fordomme der er omkring minoriteter

OMAR JARKAS
Bestyrelsesmedlem
Bachelor i uddannelsesvidenskab og iværksætter

For mig handler integration i høj grad om at bidrage aktivt og tilføje værdi i det samfund man lever i. CFE er den platform hvor jeg kan bidrage aktivt for at fremme værdier som medborgerskab, sameksistens og integration i vores allesammens danske samfund. CFE er for mig talerøret for aktive og engagerede danske borgere, som ser diversitet som en styrke, og arbejder sammen for et mere multikulturelt og mangfoldigt Danmark.

KAAVEH PIROZ

Bestyrelsesmedlem
Cand.jur

Jeg er en del af CFE, fordi jeg aktivt, og i samarbejde med ligesindede vil modarbejde den stadig stigende polarisering og fanatisme, som er så ødelæggende for vort samfunds sammenhængskraft. Det er ligeledes ødelæggende for borgernes ønsker og muligheder for at deltage aktivt i vort demokrati.