Kære medlemmer

CFE holder generalforsamling for 2019,
Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 16:30

Generalforsamlingen vil blive afholdt hos: 

Center for Forebyggelse af Eksklusion – CFE
Jagtvej 76
2200 København N

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab for 2018
  • Fastsættelse af medlemskontingent
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor og suppleant
  • EventueltØnsker du som medlem at bringe et punkt til dagsordnen bedes du sende det til kontakt@cfe.dk senest 2 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
    Vel mødt!