36661684_10155727408341275_7903811049613164544_o

TAREK ER EN AF CFE's FRIVILLIGE

Tarek Ghanoum er frivillig i AnmeldHad.dk. Han har tre gange været udsendt på vegne af AnmeldHad,dk for at repræsentere projektet ved forskellige lejligheder. 

Tarek har blandt andet været til et arrangement ved Europa Parlamentet, angående forholdet mellem muslimer og jøder, samt et arrangement om den hårde tone på internet baseret sociale fora, arrangeret af The International Network Against Cyberhate’ (INACH). Ligeledes har Tarek været til netværksmøde i Sverige, for at indgå i interkulturelt dialog om migranter og arbejde med nyankomne medborgere. 

FRIVILLIG PÅ ÅNDEHULET: Jeg har fået en større forståelse for det sprog, som de unge taler (…) og for de udfordringer de unge har i hverdagen, herunder kontakt til myndigheder samt familiære problemer. Personligt, har jeg har både fået be- og afkræftet en masse fordomme (…) Et mere mnuanceret billede. Det har givet mig en stor oplevelse at møde disse to grupper af unge. Vi fik hurtigt etableret et tillidsforhold og de unge åbnede sig hurtigt op over for os frivillige, vi fik og det var næsten altid en positiv oplevelse at tale med dem, selv om ret alvorlige emner.

FRIVILLIG PÅ ÅNDEHULLET: Jeg har fået en større forståelse for det sprog, som de unge taler (…) og for de udfordringer de unge har i hverdagen, herunder kontakt til myndigheder samt familiære problemer. Personligt, har jeg har både fået be- og afkræftet en masse fordomme (…) Et mere nuanceret billede. Det har givet mig en stor oplevelse at møde disse to grupper af unge. Vi fik hurtigt etableret et tillidsforhold og de unge åbnede sig hurtigt op over for os frivillige, vi fik og det var næsten altid en positiv oplevelse at tale med dem, selv om ret alvorlige emner.

VI ER MANGE SLAGS

CFE’s  frivillige består af erfaringspersoner, praktikkere og personer med forskellige akademiske samt professionelle baggrunde, blandet andet:

 • Psykologer
 • Jurister
 • Statistikere
 • Økonomer
 • Prof. bach. i katastrofe og risikomanagement,
 • Pædagog,
 • Prof.bach. i pædagogik
 • Cand.pæd. IT didaktisk design,
 • Cand.scient.soc. i kriminologi,
 • Cand.mag. i kommunikation,
 • Stud. soc. i socialvidenskab og kultur-og sprogmødestudier,
 • Cand. soc. i global studies,
 • MA i Terrorism – security and society,
 • Cand. soc. i socialt arbejde,
 • Prof. bach. som socialrådgiver,
 • Stud.psych.,
 • Cand.mag. i Islamiske studier,
 • Cand.mag. i tværkulturelle studier,
 • Cand.scient.pol.,
 • Folkeskolelærer,
 • Sygeplejerske,
 • Social- og sundhedshjælper,
 • Personundersøger i Kriminalforsorgen
 • Sagsbehandler i udsendelsesafsnit hos politiet

Som frivillig i CFE deltager du i en række af vores projekter, samt i opgaver i forbindelse med drift, blandt andet kommunikation og fundraising. 

 

I CFE arbejder vi på at forebygge eksklusionsmekanismer i samfundet. Disse mekanismer kan komme i spil på mangle måder, både strukturelt eller individ niveau. Disse mekanismer er med at at ekskludere individer eller befolkningsgrupper fra at deltage i fællesskabet og dermed fra at deltage fuldt ud i samfundet. Eksklusion sker på mange forskellige måder, og samfundsmæssigt sker det ofte ved processer som marginalisering eller stigmatisering. Når borgere oplever at de ekskluderes fra fællesskaber, enten på grund af manglende evne eller mulighed for at indgå, bør samfundet sikre at borgerne løftes.  Eksempelvis kan eksklusion ses i processer ved jobsøgning, hvor personer med etnisk minoritetsbaggrund må søge dobbelt så mange jobs som andre borgere, før de finder job. Ligeledes kan eksklusion ske mere passivt, hvis samfundet ikke sikre løftet til den svage borger. Er man opvokset i et hjem uden mange ressourcer eller med forældre uden stærk uddannelsesbaggrund, så oplever man en eksklusion sammenlignet med sine stærkere kammerater. Dine uddannelsesmuligheder vil oftes være svækkede, og dine forudsætninger er påvirkede. 

FRIVILLIG I ÅNDEHULLET: Jeg har personligt været positivt overrasket over, hvor kompetente drengene har været til at italesætte deres tanker, følelser og ideer, da vi afholdte møderne. De tog rigtig godt imod os og var meget nysgerrige. Derudover havde drengene stor viden om politik (…) de havde sat sig ind i den politiske dagsorden. Fagligt fik jeg anvendt mine evner til at danne tillidsfulde relationer på kort tid, særligt mine interkulturelle kompetencer gav pote i denne proces. Jeg fik også afprøvet nogle forskellige virkemidler til facilitering og dialog (…) Derudover har supervision og deltagelse til opsamlingsmøder givet mig konkrete værktøjer indenfor facilitering, kommunikation, vidensopsamling.

FRIVILLIG I FIF: Det har været en kæmpe oplevelse at være en del af FIF. Efter kort tid opstod der stor fortrolighed i gruppen (…) Vi fik nogle rigtig gode, hårde og sorgbare snakke og flere af mødrene kom over efter møderne og fortalte, hvor glade de var for at dele deres historier i gruppen og hvor meget det hjalp dem. Det er rigtig vigtigt, at ingen emner tabuiseres, og at man som mor/forælder kan dele personlige historier og udfordringer uden at blive stigmatiseret – og det kunne man i vores FIF gruppe. Jeg nød hvert øjeblik, fik udvidet min forståelseshorisont og håber meget, at projektet kan fortsætte.