Center for Forebyggelse af Eksklusion – CFE – består af fagpersoner, der som ildsjæle arbejder for at styrke samfundet med plads til alle samfundsborgere. Vi byder ind med erfaringer og specialviden og er et bindeled mellem etniske minoriteter og samfundet majoritetsgrupper.