PERSONLIGT MEDLEMSSKAB

HVAD KOSTER DET?

Et medlemskab hos CFE koster 200 kr. om året. Som medlem i CFE tilbyder vi dig:
– En stemme til generalforsamlinger
– Vores nyhedsbrev
– Adgang til CFE-arrangementer
– Adgang til vores specialist/særviden omkring CFEs mærkesager
– Adgang til vores erfaringsnetværk


DIT VIGTIGE MEDLEMSSKAB 

Ved at støtte CFE gennem et medlemskab, støtter du CFEs projekter, som styrker sammenhængskraften i vores samfund, øge trygheden i samfundet og arbejde for lige rettigheder og muligheder til alle samfundets borgere. 

VÆR BLANDT DE FØRSTE – FÅ GAVE

Det er helt nyt, at du kan være medlem af CFE. Først når CFE har 300 registrerede medlemmer, er det muligt for vores medlemmer at trække deres bidrag fra i skat.

Som tak til de første 300 medlemmer, tilbyder vi derfor økonom Hjarn V. Zernichow Borbergs bog “Nydansk – Er nydanskere og danskere virkelig så forskellige?”.

> Læs om Er nydanskere og danskere virkelig så forskellige

Bogen er statistisk funderet og har fokus på flertallet af nydanskere frem for det typiske fokus i en stor del af debatten i aviserne og på de sociale medier, der som oftest tager udgangspunkt i beskrivelser af nogle – ofte ret små minoritetsgrupper – blandt nydanskerne. Derved afliver bogen mange af de negative stereotype myter om nydanskere i Danmark.

FRIVILLIG – HVAD GÅR DET UD PÅ?

CFE er drevet af frivillige. Som frivillig hos CFE har du mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver på et af vores projekter. Du vil få mulighed for at deltage i en formel og stærk organisation, hvor du kan få dine faglige kompetencer i spil og udvikle dem. Samtidig bliver du tilbudt kyndig sparring og vejledningen undervejs. For os i CFE er det vigtigt at frivilligopgaver bliver håndteret med gensidig respekt.

> Læs mere om at være frivillig i CFE

Du bestemmer hvor meget tid du kan give foreningen, og hvilke typer opgaver, du ønsker at beskæftige dig med og så finde vi i fællesskab en passende opgave til dig. Som frivillig er du med til at styrke sammenhængskraften i vores samfund, øge trygheden i samfundet og arbejde for lige rettigheder og muligheder til alle samfundets borgere. Som frivillig tilbyder vi dig et års gratis medlemskab i CFE.

STØT OS VIA MOBILEPAY

Du kan støtte CFEs projekter ved at donere et engangsbeløb: 

FIRMA-MEDLEMSSKAB

DIT VIGTIGE MEDLEMSSKAB

Når du som virksomhed bliver medlem af CFE, sender I et budskab om, at I ønsker at styrke sammenhængskraften, øge trygheden i samfundet og arbejde for lige rettigheder og muligheder til alle samfundets borgere. I bliver herudover en del af et stærkt netværk som arbejder med forebyggelse af eksklusion/integration. Ved oprettelsen af et virksomhedsmedlemsskab får I eksemplarer af økonom Hjarn V. Zernichow Borbergs bog “Nydansk – Er nydanskere og danskere virkelig så forskellige?”.

STØT ET SPECIFIKT PROJEKT 

Som frivilligorganisation afhænger vi af donationer udefra. Derfor kan I som virksomhed hjælpe os ved at støtte et eller flere af vores projekter. Du kan læse mere om hvilke projekter I kan støtte under fanen “Projekter”

SPONSORÉR CFE –  OG VI GIVER FOREDRAG OG BØGER

Som virksomhed kan I vælge at sponsorere CFE. Ved et sponsorat tilbyder vi 5-10 eksemplarer af økonom Hjarn V. Zernichow Borbergs bog “Nydansk – Er nydanskere og danskere virkelig så forskellige?” samt et oplæg i jeres virksomhed/organisation ved Hjarn V. Zernichow Borberg.

> Gå til Hjarn Zernichows Borgbergs LinkedIn profil

I bogen udfordrer Hjarn brugen af statistik i medierne. Hertil benytter han sit indgående kendskab til både statistikken og integrationsområdet. 

> Læs om Er nydanskere og danskere virkelig så forskellige

Hjarn von Zernichow Borberg er cand.polit, Ekstern lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og sektionschef Region Hovedstaden. Hjarn har tidligere arbejdet for Danske Bank, Undervisningsministeriet, Nordisk Ministerråd og Udlændingestyrelsen. Endelig er Hjarn en intensiv og aktiv statistikbruger og -formidler.