CFE’S PROJEKTER

På disse sider kan du læse om de projekter CFE har kørt før i tiden, de projekter CFE kører i øjeblikket, samt de projekter der kommer til at køre i fremtiden.

Forældre I Front er et projekt CFE har kørt over flere omgange. Projektet køres i samarbejde med helhedsplaner, og har til formål at skabe et rum, hvor ressourcesvage forældre i udsatte boligområder rådgives og guides til, hvordan de støtter deres børn i at tage beslutninger, som udvikler dem positivt

Åndehullet har kørt i samarbejde med en række ungdomsklubber, og har haft til formål at støtte unge, der udtrykker ekstreme holdninger, normbrydende tænkning eller udviser grænsesøgende adfærd i at vende den kurs, de er i risiko for at være på vej ud af.

Anmeld Had er sat i verden for at tage hånd om hadforbrydelser og støtte mennesker som har oplevet hadforbrydelser på egen krop.

Med Viden Om Os vil CFE skabe et faktabaseret, repræsentativt billede af danskerne i den offentlige debat og især i mediebilledet, ved at skabe en portal, der kan påvirke mediebilledet og tydeliggøre den samfundsmæssige værdi, som etniske minoritetsborgere tilfører fællesskabet og dermed udfordre den offentlige fortælling om netop minoritetsborgere.

Som en videreudvikling af Åndehullet, fungerer Life Science som en integration af projektet ind i skolen. Formålet med dette projekt er at lære elever at identificere uhensigtsmæssige strategier og mønstre der hindrer aktiv stillingtagen til eget liv, samt at blive mere handlekraftige ift. deres livsvalg. Ligeledes styrkes forældrenes inddragelse til gavn for eleven.