Åndehullets formål er at støtte unge, der udtrykker ekstreme holdninger, normbrydende tænkning eller udviser grænsesøgende adfærd i at vende den kurs, de er i risiko for at være på vej ud af. Åndehullet tilbyder de unge alternative responsmuligheder på deres livssituation (end f.eks. kriminalitet og vold) og udruster dem til at arbejde med samfunds- og identitetsmæssige emner, og støtter dem derved i at deltage i alderssvarende livsarenaer som fx grundskole, foreningsliv, uddannelse og arbejde.

Fælles for de unge, der kommer i Åndehullet, er, at de;

  • er socialt sårbare og i risiko for at blive radikaliserede eller ende i kriminalitet.
  • føler sig vrede, frustrerede eller dømt for at være dem, de er,
  • føler sig diskriminerede og stigmatiserede, og at det danske samfund er imod imod dem.
  • ofte kommer fra udsatte hjem, hvor forældrene har et lavt uddannelsesniveau, få midler og kan være psykisk ustabile, hvilket gør, at mange af børnene ikke har fået den tryghed, omsorg og støtte, de har brug for, for at udvikle et godt selvværd og blive hjulpet godt på vej i livet.

Hvorfor er der brug for et Åndehul?

Åndehullet tilbyder et rum, hvor udsatte børn og unge kan gribes. Ved at være implementeret i og omkring de institutioner, klubber eller skoler, hvor de unge befinder sig, arbejder CFE forbyggende og går i dialog med de unge i et ugentligt “åndehul”.

Vrede og frustration er naturlige følelser for unge, der er udsatte og føler sig marginaliserede. I Åndehullet ønsker vi at anerkende de unges følelser og øge deres selvværd. CFE arbejder ud fra en dialogbaseret tilgang, der er inspireret anerkendelsesteorien og kognitiv adfærdspsykologi, hvor de unge bliver lyttet til og kan tale om deres holdninger og bekymringer. Vi bruger vi ikke sanktioner eller straf men dialog, fordi netop dialogen kan være med til at skabe refleksion og give den unge nogle redskaber, så han eller hun bliver motiveret, inspireret og støttet til at finde alternative responsmuligheder på sin livssituation end at havne på kanten af samfundet, fx i form af kriminalitet. 

Hvor kan jeg læse mere?

En mere indgående beskrivelse af Åndehullet kan hentes i vores projektfolder (INDSÆT LINK). Her kan du læse nærmere om CFE’s metoder og om teorien bag. Ellers er du naturligvs altid velkommen til at kontakte vores sekretariat for yderligere interesse.

Åndehullet tilbyder de unge alternative responsmuligheder på deres livssituation

Vrede og frustration er naturlige følelser for unge, der er udsatte og føler sig marginaliserede