Forældre i Fronts (FIF) overordnede formål er at kapacitetsopbygge ressourcesvage forældre med minoritetsbaggrund i deres forældrefærdigheder, så de bedre kan reagere på bekymringstegn hos deres børn og unge og støtte dem i en positiv udvikling. Indsatsen skal således konkret understøtte evt. afgang fra samt forebygge hvervningen til ekstremistiske grupperinger, herunder unges deltagelse i banderelateret kriminalitet og aktiviteter samt radikaliseringen af unge.

FIF har udviklingen af forældrekompetencer som indsatsområde, fordi vi i CFE mener, at vi ved at styrke forældrene også øger deres børns og unges chancer for at blive mere livsduelige, indgå i sunde relationer og udvikle medborgerskab, hvilket forebygger eksklusion og i sidste ende vil styrke samfundets sammenhængskraft.

Hvem er målgruppen?

FIF’s målgruppe er familier, hvor unge udviser bekymringstegn, og hvor familierne ønsker at modtage hjælp eller støtte til at håndtere dette. Målgruppen er beboere i udsatte boligområder. Indsatsen vil være målrettet familier og forældre, som ikke har de fornødne ressourcer – eller nødvendige viden – til at spotte og handle på bekymringstegn. Det kan være forældre med forskellige slags baggrunde, som kan have brug for støtten. Det er derfor et åbent tilbud, som alle – hvis de mener, de kan få gavn af det – kan benytte sig af i det pågældende boligområde.  Projektet fokuserer på familierne og forældrene til de unge, da undersøgelser viser, at det at vokse op i udsatte boligområder øger risikoen for at udvikle negativ normbrydende adfærd.

Hvordan foregår et forløb?

Et forløb varer 8 uger med 4 interaktive workshops og 4 forældrecafeér skiftevis 1 gang ugentligt à 2 timers varighed.

Workshops og forældrecaféer omhandler emner såsom: “at opdrage børn mellem to kulturer”, “at spotte bekymringstegn og at handle på dem”, “at forstå de unge/hvad siger de unge selv” og “at navigere i samfundets systemer” (fx skole-, kommune- og retssystemer), m.fl.

Til workshops holder en professionel fagperson oplæg om et relevant emne og giver redskaber til forældrene, hvilket efterfølges af dialog og evaluering. Den efterfølgende dialog tager afsæt i forældrenes bekymringer og behov.  

 Til forældrecafeer samles op på sidste uges workshop. Dialogen fortsætter under løsere rammer; nu med rum til de refleksioner og tanker målgruppen kan have gjort sig siden sidst – således sikres relevansen for målgruppen, og at forældrene får udbytte af hinandens refleksioner. Forældrene har mulighed for at ønske emner til kommende workshops.

FIF's målgruppe er familier, hvor unge udviser bekymringstegn