Målet med projektet er at kortlægge og afdække omfanget af og niveauet på  ’minoritetsstress’, samt at følge udviklingen af dette over tid. 

Vi ved allerede at mennesker som rammes af stress udfordres på deres fysiske og psykiske sundhed, hvilke har konsekvenser for deres arbejdsmæssige og personlige relationer samt deres egen opfattelse. Resultatet af denne undersøgelse skal være med til sætte fokus på et centralt element som igennem den seneste tid blive mere og mere udtalt, og som er en høj samfundsekskluderende faktor for etniske minoriteter. Med resultaterne fra denne undersøgelse kan relevante aktører, afhængige af deres respektive perspektiv, styrke indsatsen for følelsen af medborgerskab blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Vores hypotese er, at der blandt etniske og religiøse minoriteter i Danmark, er et forhøjet niveau af stress, som udspringer sig af etniske og eller deres religiøse forhold. Vores hypotese er ligeledes at borgere med minoriteter påvirkes negativt på deres sundhed/trivsel, på grund af manglende inklusion.  Undersøgelsen skal endvidere være med til at forklare hvilke mekanismer der kan være medvirkende til at fremme eksklusionen for nogle borgere og dermed hæmme inklusionen yderligere.

Minoritetsstress er et anerkendt begreb inden for minoritetsforskning og er veldokumenteret inden for LGBT-miljøet i Danmark (Psychosocial Stress in Immigrants and in Members of Minority Groups as a Factor of Terrorist Behavior Finklestein, M ; Dent – Brown, K. 2008 og Multiculturalism and immigration: A comparison of the United States, Germany, and Great Britain. Joppke, Christian. Theory and Society, 1996)