CFE ønsker at skabe et overblik over de generaliseringer og misvisende repræsentationer medierne ofte udgiver. I den forbindelse forsøger vi at lave dataindsamling, samt at gå i dialog med journalistister, når dette er tilfældet. Hvis du oplever en historie eller portrættering som virker misvisende, unuanceret, eller generaliserende, så kontakt os gennem AnmeldHad. Ligeledes opfordrer vi til at man tager dialogen direkte med den pågældende journalist. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en kontakt, CFE har haft med en journalist omkring en specifik artikel. Brug gerne eksemplet som inspiration til hvorledes du selv kan kontakte journalister fremover. 

MAIL TIL JOURNALIST

 

Hej Annika 

Jeg vil gerne høre hvile overvejelser der ligger bag billedet som er valgt til artiklen. Hvordan kobler du bedende muslimer, sammen med voldelig ekstremisme?? 

Desuden denne sætning: “Salafismen er en ekstremistisk retning inden for islam, der går ind for sharialovgivning”

Alle muslimer / retninger inden for islam går ind for sharialovgivning. Det vil være hensigtsmæssigt at DR ikke simplificerer lovgivningen til kun at omhandle stridspunkter. 

Sharia er den islamiske lov og gælder således for alle. 

Jeg vil meget gerne høre dine overvejelser her om. 

Vh 

Center for Forebyggelse af Eksklusion – CFE
Qasam Ijaz

 

MAIL FRA JOURNALIST

 

Kære Qasam Ijaz

Tak for din mail. Den har givet mig stof til eftertanke, fordi du påpeger nogle ting, som jeg kunne have undersøgt mere grundigt, før jeg udgav artiklen.

Selvom det ikke må være en undskyldning, så er det desværre nogle gange det, der sker, når nyhederne skal produceres i et hurtigt tempo. 

Islam er en kompliceret religion, som varierer enormt fra land til land, kultur til kultur og fra majoriteten til de små minoritetsgrupperinger. Når man skriver om emnet, kan man meget hurtigt komme til at forsimple tingene. Det har dog aldrig været min intention. Derfor sætter jeg pris på dine betragtninger.

Til dit første spørgsmål:

Du har ret i, at billedet til artiklen ikke er 100 procent dækkende for selve historien, da bedende muslimer ikke nødvendigvis er voldelige salafister. Jeg valgte billedet, fordi det var et af de eneste billeder, vi havde i arkivet, som handlede om Islam, og som ikke viste nogle personers ansigt. Udover det vil jeg alligevel argumentere for, at billedet og historien kan kobles sammen, da den voldelige salafisme er en ekstremistisk retning inden for Islam, hvor traditionen trods alt også er at bede på den måde, som illustreres på billedet.

Det har som sagt aldrig været min intention at få alle muslimer til at fremstå som voldelige i artiklen. Derfor skriver jeg også flere steder i artiklen, at salafismen udgør en minoritet af muslimer i Sverige:

”Forfatterne bag rapporten understreger dog, at salafismen fortsat udgør en minoritet inden for sunni-islam – og altså ikke repræsenterer størstedelen af de muslimer, der bor i Sverige.”

Og i faktaboksen:
”Det er ukendt, hvor mange der bekender sig til salafismen i Sverige, men der er tale om et meget lille mindretal af muslimer.”

Til dit andet spørgsmål:

Sharia kan forstås på mange måder. Som sagt varierer islam fra land til land, ligesom sharia også gør det.Taler vi om den egyptiske sharia, iranske sharia, saudiske sharia osv.? Sharia kan også tolkes på flere forskellige måder. Når jeg skriver “Salafismen er en ekstremistisk retning inden for islam, der går ind for sharialovgivning” dækker ”sharialovgivning” over den traditionelle fortolkning af sharia, der blandt andet godkender jihad, hellig krig. Den specificering burde jeg have haft med i artiklen – både for at undgå simplificering, men også af hensyn til læserens forståelse.

Det samme gælder brugen af ordene ”salafisme” og ”voldelig salafisme” i min artikel. De to ord dækker over meget forskellige ting, og efter at have gennemlæst artiklen flere gange igen, kan jeg se, at de blandes for meget sammen.

Alle disse betragtninger er nu taget op til overvejelse, og artiklen rettes også herefter.

Jeg håber, at du har fået svar på det, du søgte. 
Hvis du ønsker at diskutere artiklen yderligere, er du velkommen til at tage kontakt til redaktør på udlandsredaktionen, og cc her på mailen.

Med venlig hilsen

…..