Hvert år bliver over 50.000 studerende færdige med deres studier. For de fleste munder deres uddannelse ud i en større opgave. Men når de er færdige, og opgaven er afleveret, hvad bliver så af denne videnskab? De færreste udgiver deres speciale eller opgave, ligesom de færreste starter de projekter deres opgaver peger på der er brug for. I stedet bliver denne forskning blot gemt i en skuffe, og glemt.

Hos CFE ønsker vi at give nyuddannede muligheden for at bruge deres hårde arbejde til noget. Dette projekt er for studerende der har en ide til et projekt, men mangler de rette redskaber eller kontakter til at starte. Mange studerende kan i gennem deres studiearbejde få en god ide til et projekt, men ved ikke hvor de skal starte. Her kan studerende finde en mentor, der kan hjælpe med fundraising, projektudformning, og andre aspekter af iværksætteri. På denne måde får de studerende en nem vej ind i iværksættermiljøet.