Life Science er udviklet i fællesskab med Frederiksberg Kommune, og er en videreudvikling af metoden fra Åndehullet, som integreres i undervisningen for 10. klasser.

Målene for projektet er:

  • At eleverne lærer at  identificere uhensigtsmæssige strategier og mønstre der hindrer aktiv stillingtagen til eget liv
  • At eleverne oplever empowerment og bliver mere handlekraftige ift. deres valg omkring videre uddannelse, arbejde og generelt i livet. så elever kan træffe valg ift. videre uddannelse / arbejde
  • At styrke forældrenes inddragelse til gavn for elevens liv, uddannelse eller erhvervsretning således at der er tale om  Bæredygtige løsninger ift elever gennem forældreinddragelse

Formatet af projektet er en dialogbaseret tilgang med inddragelse af både CFE’s intern og eksterne ressourcepersoner. Temaerne lægger sig op af hvordan man som elev og ung navigerer i livet. Dette inkluderer emner som kritisk dannelse, refleksivitet, mønsterbrydning og aktivt medborgerskab.

Parallelt med projektet omkring eleverne, foregår der en proces med forældrene til selvsamme børn for at sikre bæredygtige løsninger omkring den enkelte elev. Lærere, SSP og skolen som helhed tænkes løbende ind og undervisning tilpasses elevernes niveau, aktuelle fokus og ud fra hvor der vurderes at være potentiale for forandring.

KONTAKTPERSONER

Line Mansour
Projektleder
Center for Forebyggelse af Eksklusion
Telefon: +45 28943818

Ane Kirstine Kofod Petersen
Specialkonsulent
Frederiksberg kommune
SSA Stab, Kontor for modernisering. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
Telefon: +45 28980290