I CFE  udvikler vi løbende  projekter. Vores vision og arbejdsmetode lægger op til at alle vores projekter skal være videns- og databaserede. Dette betyder at vi udvikler vores projekter på baggrund i empirisk viden. Derudover dataopsamler vi løbende undervejs mens vi kører projekter. Sidenhen efter endt projekt evaluerer vi projekterne ud fra det genererede data således at fremtidige projekter udvikles på baggrund i det nyeste data der findes.

Nogle af CFE’s større projekter er: 

  • Anmeld Had

  • FiF – Forældre I Front

  • Life Science

  • Viden Om Os

  • Åndehullet