Indtastning af oplysninger

Der er 3 kategorier af datafelter:

  1. System data – der alene anvendes til håndtering at data internt og data som skal være til stede for at der er en profil (f.eks. din e-mail)
  2. Private data – Der anvendes internt af CFE til analyser og til fremfinding af din profil på anonymt plan.
  3. Offentlige data – disse data vil blive fremvist offentligt.

Visse oplysninger kan du selv vælge om du vil have vist offentligt som: E-mail, telefon og navn. Her klikker du blot under feltet om tekst skal vises eller ikke: