I CFE er vi tilhængere af at træffe beslutninger på baggrund af vidensbaserede anbefalinger. En løbende evaluering af indsatsen kan være et godt redskab til at sikre en høj kvalitet. Ud fra behovsafdækning kan man enten evaluere systematisk mod en bestemt indsats, men evalueringen kan også rettes mere specifikt mod strategiske indsatsområder. En god evalueringskultur kræver afklarede kriterier og kan bidrage til en optimal afrapportering, herunder den videre rådgivningsproces.