I CFE ønsker vi at øge fornemmelsen af medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More for alle borgere i det danske samfund, idet vi mener dette kan hjælpe os til at arbejde hen imod mere balance i samfundet, med plads til alle samfundets forskellige medborgere. Vi arbejder netop for et samfund med plads til alle, trods forskelle. 

PSYKOLOGISKE ASPEKTER

Der eksisterer ingen samlet definition af begrebet medborgerskab, men ifølge Projektet Medborger.net dækker begrebet over en borgers identitetsmæssige forbindelse til det politiske og juridiske fællesskab. MedborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More er knyttet til konceptet statsborgerskab, som forklaret i T.H. Marshalls bog “Citizenship and Social Class”. Hvor statsborgerskab indholder den status, rettigheder, pligter, og juridiske aspekter af borgerskab, indeholder medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More identitetIdentitet er ikke noget, der eksisterer i kraft af sig selv – det skabes i interaktion med andre. Derfor dækker begrebet... More, sindelag, følelse af ansvar, og de psykologiske aspekter af borgerskab. 

Tendenser som eksklusionEksklusionsmekanismer De formelle og/eller praktiske forhold der vedligeholder bestemte personer/minoriteter deslige, i at enten være eller at opleve sig uden... More, marginalisering og stigmatisering har en afgrænsende og begrænsende effekt på samfundet, og på medborgerskabsfølelsen.

RISIKO FOR MODBORGERSKABEn modborger kan forstås som en person, der står i opposition til det omgivende samfund og dets normer, eller som... More

Især etniske minoritetsgrupper får sværere ved at udvikle medborgerskabsfølelse, når de bliver udsat for disse eksklusionsmekanismer. Hos CFE mener vi at der er en risiko for at blive ramt af “modborgerskab”, hvis der ikke bliver skabt et bedre samspil mellem etniske minoriteter, majoriteten, og forståelsen af medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More.

Med “modborgerskab” menes et mindset, der bliver mere og mere dikotomt, formet af absolutte ideologier. Denne tænkning er i sin kerne sort/hvid, og kan have en betydning for samfundets sammenhængskraft og udvikling.

FÆLLESKABS-DANMARK

Derfor mener vi at det er vigtigt at arbejde på styrke medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More, for at skabe et fællesskabsDanmark. CFE arbejder derfor i spændingsfeltet mellem majoritets- og minoritetsborgere, for at styrke sammenhængskræften og medborgerskabsfølelsen, og derved komme væk fra et “os og dem”, og hen imod et “vi”. 

I følge Socialstyrelsen handler medborgerskab også om at den enkelte borger skal kunne bruge de rettigheder og tilbud man har som borger, samt at man har kompetence til at anvende disse i praksis. I den forbindelse identificerer CFE 3 forudsætninger for at opnå fuld inklusionInklusion indeholder to komponenter: 1) at en person eller en gruppe føler, at de er en del af fællesskabet og... More i samfundet.

Diverse Teens Hands Together Concept

EVNE


For at være medborger, og kunne deltage aktivt i fællesskabet, er det essentielt at have evne til at gøre netop dette. 

Med projektet Viden om Os vil CFE understøtte blandt andet dette, ved at hjælpe minoritetsborgere til at føle sig inkluderede i den offentlige fortælling. Hermed vil man føle sig repræsenteret, og deres evne til at deltage i fællesskabet vil styrkes. 

VILJE

 

En del af at være en medborger er at have viljen til at deltage i fællesskabet. 

Vi ser tendenser som indikerer denne vilje til medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More. Dette er blandt andet den høje interesse for uddannelse og deltagelse i foreningslivet. 

I CFE’s projekter forsøger vi at hjælpe målgruppen af etniske minoritets borgere med at tilegne sig redskaberne der er nødvendige til et følge sin vilje til at deltage i fællesskabet. 

MULIGHED

 

En af de vigtigste faktorer til. at kunne deltage i fællesskabet, og være medborger, er at man har muligheden. Med dette menes at mange oplever en eksklusionEksklusionsmekanismer De formelle og/eller praktiske forhold der vedligeholder bestemte personer/minoriteter deslige, i at enten være eller at opleve sig uden... More fra fællesskaber, blandt andet ved at etniske minoriteter tit skal sende 50% flere ansøgninger for at få et job.