En af de største udfordringer i Danmark lige nu er “dem og os” mentaliteten, som præger den offentlige debat mellem samfundets flertal og det etniske og religiøse mindretal. 

I CFE har vi data der viser, at der genereres en ekskluderende tænkning og adfærd, som ikke er gavnlig for vores samfund. Minoritetsborgeren eller bindestregsdanskeren, oplever at blive ekskluderet, hvilket kan medfører, at individet ikke føler sig som en del af det danske samfund.

Vi mener, at CFE kan være med til at skabe løsningen. 

I CFE har vi en tilgang som er baseret på viden og dialog. Dette betyder at vi bygger vores projekter og arbejde på relevant viden om emnet. Yderligere prøver vi i CFE at skabe en dialog blandt samfundets grupper. Gennem dialogen forsøger vi at arbejde med emner som stigmatisering, anerkendelse, ejerskab og medborgerskab. Med denne tilgang arbejder vi for mere nuancerede og repræsentative forståelser blandt samfundet borgere.
 

I CFE vælger vi at fokusere på arbejdet med disse eksklusionsmekanismer. 

Vi anvender fleksible og samskabende projektdesign. Vi arbejder på at styrke oplevelsen af medborgerskab, fordi vi tror på at dette kan fremme inklusion i samfundet, og fællesskabsfølelse blandt alle borgere i Danmark.