En af de største udfordringer i Danmark lige nu er “dem og os” mentaliteten, som præger den offentlige debat mellem samfundets flertal og det etniske og religiøse mindretal. 

I CFE har vi data der viser, at der genereres en ekskluderende tænkning og adfærd, som ikke er gavnlig for vores samfund. Minoritetsborgeren oplever at blive ekskluderet, hvilket kan medfører, at individet ikke føler sig som en del af det danske samfund.

Vi mener, at CFE kan være med til at skabe løsningen. 

I CFE har vi en tilgang som er baseret på viden og dialogNår vi har dialog – taler vi sammen på en SÆRLIG måde.Vi taler ikke om hinanden eller til hinanden, men... More. Dette betyder at vi bygger vores projekter og arbejde på relevant viden om emnet. Yderligere prøver vi i CFE at skabe en dialogNår vi har dialog – taler vi sammen på en SÆRLIG måde.Vi taler ikke om hinanden eller til hinanden, men... More mellem samfundets modpoler. Gennem dialogen forsøger vi at arbejde med emner som stigmatisering, anerkendelse, ejerskab og medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More. Med denne metode håber vi på kunne åbne op for alternative og positive perspektiver for målgruppen. 
 

I CFE vælger vi at fokusere på arbejdet med disse eksklusionsmekanismer. 

Vi anvender fleksible projektdesign, som modarbejder de ekskluderende normer og tendenser i samfundet. Vi arbejder på at styrke oplevelsen af medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More, fordi vi tror på at dette kan fremme inklusionInklusion indeholder to komponenter: 1) at en person eller en gruppe føler, at de er en del af fællesskabet og... More i samfundet, og fællesskabsfølelse blandt alle borgere i Danmark.

> Du kan også blive frivillig – se her hvordan