I bogen “Nydansk” tager Hjarn v. Zernichow Borberg udgangspunkt i tal fra Danmarks statistik og rapporter. Bogen undersøger om nydanskere og ‘gammel’ danskere egentlig er så forskellige. I bogen dækker begrebet nydansker over indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, som er dem udlændingedebatten ofte omhandler.

Læs mere om Hjarns bog her

Hjarn mener at medierne skaber et billede af nydanskere, som nogle der ikke vil arbejde og er mere kriminelle end ‘danskere’. Men som bogen viser, er fakta at vi er mere lig hinanden. 

Bogen beskæftiger sig med områder som “Samliv og parforhold”, “Bolig og bopæl”, “Skole og uddannelse, “Sundhed og motion”, “Demokrati og medborgerskab, og “Ligestilling og køn”. 

Tallene i bogen bruges til at undersøge hvorledes nydanskere og ‘gammel danskere’ egentlig er tættere på hinanden end medierne viser os. Samtidig viser bogen også hvorledes opfattelsen af nydanskere i samfundet, ikke passer overens med virkeligheden. Her finder bogen blandt andet at danskere overvurderer antallet af kriminelle beboere i udsatte områder. 

Her kan du se nogle af de tal, Hjarns bog arbejder med:

Som figuren til venstre viser, bor kun 10 procent af nydanskere i udsatte områder. Sammenlignes dette med ‘gammel danskere’, ser man at 99 procent bor uden for udsatte område, hvilket altså ikke er langt fra de 90 procent af ‘nydanskere’, der ikke bor i udsatte områder. 

Til højre ses det hvorledes lidt over 97 procent af ‘nydanskere’ ikke er kriminelle. Sammenlignet med de lidt over 98 procent af ‘gammel danskere’ der ikke begår kriminalitet, ses det altså også her hvorledes vi ikke er så forskellige endda. 

På figuren til venstre vises der sammenligningen mellem mængden af 16-19-årige der er i gang med en uddannelse. Her viser tallene at flertallet for begge grupper er under uddannelse, og forskellen ligger kun på 3 procent.