Etniske minoriteter i Danmark har på flere parametre succes i tilværelsen. I projektet Viden om Os er vi særligt interesserede i at kortlagte de succeshistorier der også er ift. etniske minoriteter og samle de nuancerede fortællinger i en fælles database. Ud fra en samlet database bestående af succesfortællinger er pointen at sikre en repræsentativ repræsentation af etniske minoriteter i Danmark.

Succes i tilværelsen kan ses på flere måder. Den mest almindelige måde ville være at man som etnisk minoritet har taget en videregående uddannelse. Et andet parameter kunne være økonomisk stabilitet og formue. For andre er succes i tilværelsen at ens børn klarer sig i skole-, uddannelses- eller arbejdsliv eller at man selv er aktiv i sit lokalmiljø og deltagende i fællesskabet.

Succesfortællingerne, uanset parametre er dog vigtige da de er med til at skabe nuancerede modnarrativer og nuancerede fortællinger omkring etniske minoriteter i Danmark. Og selvsamme succesfortællinger kan være med til at give børn og unge rollemodeller samt samfundet som helhed et mere flerfacetteret forståelse af etniske minoriteter.

På sigt ønsker vi i CFE at opbygge en Viden Om Os database der er tilgængelig for alle. Den kommer til at indeholder personlige historier, debatter og statistikker, der vil kunne inspirere journalister, politikere meningsdannere såvel som privatpersoner ift. hvordan ’temperaturen’ med etniske minoriteter egentligt er i Danmark.