I CFE bestræber vi os på at arbejde ud fra en vidensbaseret tilgang. Dette betyder i alt sin enkelthed at vi i vores projekter og samlede virke,  gerne vil tage udgangspunkt i anerkendt teori og empiri. Dette fordrer at vi forsøger at holde os opdaterede i den tilgængelige viden inden for vores felter, samtidigt med at vi gennem vores projekter forsøger at generere og facilitere ny viden på danske forhold. Netop viden ser vi som en stor ressource i Danmark og i den tid vi lever i. Derfor er det vigtigt at den kommer os alle til gavn trods evt. forskelle i vores udgangspunkter og ophav. Samtidigt mener vi i CFE at en vidensbaseret tilgang er det vigtigste værn vi i Danmark har for at sikre, at det vi taler om, er forankret i vores fælles virkelighed og ikke baserer sig på enkelttilfælde, forforståelser eller overgeneraliseringer. Dermed trækker vi i vores forståelse af vidensbaseret tilgang på en mere forskningsmæssige kurs hvor både kvantitativ og kvalitativ data er med til at pege os i retning af det vi i konsensus kan betragte som fælles viden. Viden er dog af sagens natur løbende noget der udvikler sig og derfor er det vigtigt at den formidles og gøres tilgængelig for alle. Netop dette forsøger vi at gøre i CFE.  

At arbejde vidensbaseret handler for CFE også om at arbejde ud fra konkrete danske forhold og til gavn for borgere i Danmark. Dette gør vi fordi vi i CFE specifikt arbejder for et bedre Danmark for os alle trods vores forskelle. At arbejde vidensbaseret og forankret i en fælles virkelighed har også den effekt, at det kan bryde barrierer ned mellem mennesker. Det kan være med til at lette kommunikationen, gøre os nysgerrige på hinanden og lære hinanden at kende på en mere hensigtsmæssige måder. Dermed forsøger CFE med den vidensbaserede tilgang direkte at arbejde for at højde samfundets sammenhængskraft i Danmark.