Slider


STYRKE OPLEVELSEN AF MEDBORGERSKAB 

Vores vision i CFE er at skabe et Danmark, hvor medborgerskabsfølelsen er stærk for alle borgere. Vi ønsker at inddrage, og skabe et rum for etniske minoriteter, så de oplever at kunne deltage i samfundet på lige fod med andre. Vi vil skabe et inkluderende samfund, hvor den danske mangfoldighed og medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More bliver prioriteret. Ligeledes vil vi arbejde med forholdet mellem minoriteter og majoritetssamfundet, så vi skaber et samfund, hvor der er plads til alle trods forskelle. 

MODVIRKE EKSKLUSION

For at opnå visionen om et inkluderende samfund, mener vi i CFE at det er vigtigt at identificere, forebygge og modvirke eksklusionsprocesser, som forhindrer danskere med minoritetsbaggrund i at deltage aktivt i – og gavne – samfundet. Vi ønsker med vores arbejde at tydeliggøre det sprog, de politikker og de normer, som kan være ekskluderende for etniske minoriteter i Danmark. Dette gøres blandt andet med projektet Anmeld Had, hvor vi indsamler data, for at kaste lys på hadforbrydelserHadforbrydelser – eller hatecrimes – finder sted både i offentligheden samt især på de sociale medier. Det er en overordnet betegnelse for... More i Danmark. 

CFE SOM VIDENSCENTER

CFE er drevet af fagligt erfarne ildsjæle med specialviden om mangfoldighed, integration og medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More. Gennem CFEs projekter bliver vores viden konstant styrket og videreudviklet. Derfor arbejder vi på at blive et videnscenter, hvor netop vores erfaring og viden kan bruges som fundament for udviklingen af forholdet mellem etniske minoriteter og majoritetssamfundet – et videnscenter, som kan være fundamentet for et mere inkluderende samfund.