Slider


STYRKE OPLEVELSEN AF MEDBORGERSKAB 

Vores vision i CFE er at skabe et Danmark, hvor medborgerskabsfølelsen er stærk for alle borgere. Vi ønsker at inddrage, og skabe et rum for alle, så alle oplever at kunne deltage i samfundet på lige fod med hinanden. Vi vil fremme et et inkluderende samfund, hvor mangfoldighed og medborgerskab er på dagsordnen. Vi arbejder med forholdet mellem minoriteter og majoritetssamfundet, med henblik på at skabe et samfund, hvor der er plads til alle trods forskelle. 

MODVIRKE EKSKLUSION

For at opnå visionen om et inkluderende samfund, mener vi i CFE at det er vigtigt at identificere, forebygge og modvirke eksklusionsprocesser, som forhindrer bindestregsdanskere i at deltage aktivt i i – og bidrage til – samfundet. Vi ønsker med vores arbejde at tydeliggøre det sprog, de politikker og de normer, som kan være ekskluderende for etniske minoriteter i Danmark. Dette gøres blandt andet med projektet AnmeldHad, hvor vi indsamler data, for at kaste lys på hadforbrydelser i Danmark. 

CFE SOM VIDENSCENTER

CFE er drevet af fagligt erfarne ildsjæle med specialviden om mangfoldighed, integration og medborgerskab. Gennem CFEs projekter bliver vores viden konstant styrket og videreudviklet. Vi arbejder som et videnscenter med henblik på at dele og facilitere erfaring og viden der bidrager til samfundets sammenhængskraft.