CFE står for Center for Forebyggelse af EksklusionEksklusion indeholder to komponenter:  at en person, eller grupper, ikke føler sig om en del af fællesskabet og samtidig at… More. Vi er en forening ledet af frivillige, og vi kalder os selv en tænke-handletank. Vi arbejder for at styrke sammenhængskraften i Danmark, så alle kan bidrage til, og gavne vores samfund.

Ellers påvirker det samlet set det fællesskabsDanmark, vi alle er en del af.

Hos CFE arbejder vi systematisk og vidensbaseretVidensbaseret betyder, at udviklingen af CFE’s teser/ideer, projekter, værktøjer m.v. er baseret på anerkendt viden. Det kan være viden fra… More for at identificere og forebygge ekskluderende normer og tendenser i samfundet og blandt samfundets forskellige borgere. Samtidigt arbejder vi på at styrke oplevelsen af medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i… More hos alle ved at aktivere vores demokratiske stemmer.

I CFE har vi konkrete og faglige bud på, hvordan følelsen af eksklusionEksklusion indeholder to komponenter:  at en person, eller grupper, ikke føler sig om en del af fællesskabet og samtidig at… More skal adresseres, håndteres og forebygges for dernæst at fremme samfundsmæssig inklusionInklusion indeholder to komponenter: 1) at en person eller en gruppe føler, at de er en del af fællesskabet og… More. Vi er en synlig og aktiv medspiller i debatten om eksklusionsmekanismer og medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i… More – vi arbejder altid faktuelt, vidensstyret og vidensformidlende.

Vi oplever, at der for ofte i den offentlige debat opstår et ‘os og dem’ mellem samfundets flertal og det etniske – religiøse mindretal. Det mener vi er en uheldig tendens, da det kan betyde en ekskluderende tænkning og adfærd, som ikke gavner vores samfund.

Oplevelsen af eksklusionEksklusion indeholder to komponenter:  at en person, eller grupper, ikke føler sig om en del af fællesskabet og samtidig at… More blandt etniske og religiøse minoritetsborgere kan have den negative effekt, at nogle minoritetsborgere ikke oplever sig som en del af samfundet. Det kan også betyde, at nogle personer kan have svært ved at se sig selv som medborgere.

Dette ønsker vi i CFE at gøre noget ved.

Vi arbejder derfor med forebyggelse af EksklusionEksklusion indeholder to komponenter:  at en person, eller grupper, ikke føler sig om en del af fællesskabet og samtidig at… More på to måder.

For det første laver vi fleksible projektdesign, som modarbejder de ekskluderende samfundsmæssige normer og tendenser.

For det andet arbejder vi på at styrke oplevelsen af medborgerskabet for at fremme en samfundsmæssig inklusionInklusion indeholder to komponenter: 1) at en person eller en gruppe føler, at de er en del af fællesskabet og… More og for at fremme fællesskabsfølelsen blandt alle borgere i Danmark.

Alt dette gør vi i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, fx myndigheder, kommuner, regioner, fonde og andre organisationer.