I CFE bestræber vi os på at arbejde vidensbaseret, datadrevet og kollaborativt med det tydelige mål at vi gerne vil højne samfundets sammenhængskraft på bæredygtige måder ved at have fokus på medborgerskab. Det handler altså om at hjælpe andre til en anden styring i eget liv med overblik, ansvar og motivation for forandring. I vores metode arbejder vi dialogisk metodisk således at vi i samarbejde med vores målgrupper kan generere ny opmærksomheder og ny forståelser. Vi gør os umage for at kende vores målgrupper og være i øjenhøjde og hjælpe dem til at blive bedre rollemodeller i deres egne liv.  I vores erfaring er det netop dette der er med til at skabe meningsfulde forandringsprocesser.  

Netop det at skabe meningsfulde forandringsprocesser gennem viden og nye kompetencer er et vigtigt anliggende i CFE. Rent menneskeligt tager vi udgangspunkt i at alle mennesker har interesse i at bedre deres vilkår, at klare sig bedre og ikke forblive fastlåste. Dermed handler det om at kende et ‘hvordan’ når vi metodisk forsøger at støtte i retning af mere hensigtsmæssige livsforhold i Danmark med medborgerskab, mening og udvikiingsrum.