Slider

NY ekspertdatabase - styrk din historie

Registrering af data

Indtastning af oplysninger Der er 3 kategorier af datafelter, System data – der alene anvendes til håndtering at data internt og data som skal være til stede for at der er en profil (f.eks. din e-mail) Private data – Der anvendes internt af CFE til analyser og til fremfinding af din profil på anonymt plan. Offentlige data – disse data vil blive fremvist offentligt. Visse oplysninger kan du selv vælge om du vil have vist offentligt som: E-mail, telefon og fornavn. Her klikker du blot under feltet om tekst skal vises eller ikke:  

CITATER

Vi har oprettet en database, hvor du, der skriver artikler, arrangerer events, eller på anden vis bidrager til at præge den offentligte debat, kan søge spændende nye kilder. Masser af samfunds-engagement og indsigt kan hentes hos danskere med anden etnisk baggrund.  Har du brug for klimaforsker, tandlæge, forstkandidat – led her!

VI KALDER OS DE BRUNE EKSPERTER!