Slider

VIDENSCENTER FOR ETNICITET OG MEDBORGERSKAB

Center for Forebyggelse af EksklusionEksklusionsmekanismer De formelle og/eller praktiske forhold der vedligeholder bestemte personer/minoriteter deslige, i at enten være eller at opleve sig uden... More – CFE – består af fagpersoner, der som ildsjæle arbejder for at styrke samfundet med plads til alle samfundsborgere. Vi byder ind med erfaringer og specialviden og er et bindeled mellem etniske minoriteter og samfundet majoritetsgrupper. Qua vor dybdegående kendskab arbejder vi os hen mod at blive et videnscenter omkring etnicitet, integration og medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More, særligt i forhold til etniske minoriteter. Med dette arbejde ønsker vi at være med til at nedbryde det ‘os og dem’-forhold, der truer det danske samfunds sammenhængskraft. Vi arbejder specifikt med eksklusionsmekanismer. Vi definerer eksklusionsmekanismer som det der kategoriserer minoriteter på en sådan måde at det medfører eksklusionEksklusionsmekanismer De formelle og/eller praktiske forhold der vedligeholder bestemte personer/minoriteter deslige, i at enten være eller at opleve sig uden... More på grund af minoritetens tilhørsforhold. 

GÅ PÅ OPDAGELSE I CFE'S ONLINEUNIVERS

Vi bestræber os på at samle domme, undersøgelser, vidnesbyrd og anden dokumentation på vores hjemmeside og dermed have fingeren på pulsen i forhold til den offenlige samtale. Tag et kig rundt på siden og kig med – klik på billederne herunder, for en genvej.

CFE er en frivillig organisation drevet af ildsjæle.
Vi har brug for dit bidrag.