Slider

VIDENSCENTER FOR ETNICITET OG MEDBORGERSKAB

Center for Forebyggelse af EksklusionEksklusion indeholder to komponenter:  at en person, eller grupper, ikke føler sig om en del af fællesskabet og samtidig at... More – CFE – består af fagpersoner, der som ildsjæle arbejder for at styrke samfundet med plads til alle samfundsborgere. Vi byder ind med erfaringer og specialviden og er et bindeled mellem etniske minoriteter og samfundet majoritetsgrupper. Qua vor dybdegående kendskab arbejder vi os hen mod at blive et videnscenter omkring etnicitetEtnicitet bruges til at beskrive et gruppetilhørsforhold. Etnicitet kan handle om identitet, udseende, kultur og tilhørsforhold – både om hvordan... More, integration og medborgerskabMedborgerskab er en måde at anskue menneskers tilhørsforhold til et fællesskab på og handler om tilknytning til og plads i... More, særligt i forhold til etniske minoriteter. Med dette arbejde ønsker vi at være med til at nedbryde det ‘os og dem’-forhold, der truer det danske samfunds sammenhængskraft.

GÅ PÅ OPDAGELSE I CFE'S ONLINEUNIVERS

Vi har samlet domme, undersøgelser, testimonials og anden dokumentation på vores website og har konstant fingeren på pulsen i forhold til den offenlige samtale. Scrol en tur rundt på siden og kig med – tast på billederne herunder for en genvej

CFE er en nonprofit-organisation, hvor ildsjæle arbejder gratis. Har du lyst at støtte os?